Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce vpdetailing.cz budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je Jan Bron (IČ:09084096). Provozovatel Jan Bron (IČ:09084096) zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e−mailem na [email protected]

Poskytovatel služeb Jan Bron (IČ:09084096) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky vpdetailing.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

POSKYTOVATEL shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek vpdetailing.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti webu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

POSKYTOVATEL neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Použití osobních údajů

POSKYTOVATEL shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění smluv, poskytnutí konzultací a kontaktu s uživatelem na internetových stránkách vpdetailing.cz a jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
  • E−mail
  • Telefon

POSKYTOVATEL se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami vpdetailing.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat.
POSKYTOVATEL se dále zavazuje k tomu, že na přání uživatele i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)

Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle Vašich individuálních přání, používá POSKYTOVATEL soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Správa cookies

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte tedy funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics

POSKYTOVATEL používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (Google). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz. výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Uložení dat

Provozovatel využívá pro provoz tohoto webu server spravovaný firmou Savana.cz s.r.o. (IČ: 28750659 – Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná) kdy servery jsou umístěny v české republice.

Technickou správu webu zajišťuje studio: iMeow.cz (IČ: 08699127 – Bílkova 855/19 Praha 110 00) kdy data uživatelů jsou touto stranou využívána výhradně pro technickou správu webových stránek.

Veškeré přijatá data jsou uchovávána po dobu 5 let pro zpětnou analýzu návštěvnosti webu, k uskutečnění plnění smluv, ze strany poskytovatele.

Máte dotaz?

Máte−li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. [email protected]